خاک پیت ماس، خاک کوکوپیت، خاک ورمی کمپوست و...

خاک پیت ماس، خاک کوکوپیت، خاک ورمی کمپوست و...

خاک پیت ماس، خاک کوکوپیت، خاک ورمی کمپوست و...

اینگونه نامگذاری ها موجب فریب مصرف کننده می‌گردد برای مثال مصرف کننده با تصور خرید پیت ماس محصول خاک پیت ماس را تهیه میکند و با محتوای خاک ترکیبی با کمی پیت ماس مواجه میگردد.

گیلدا همواره در تلاش است با ارائه محصولات با کیفیت، شادابی و نشاط را به گلهای شما هدیه دهد.

 

خاک پیت ماس، خاک کوکوپیت، خاک ورمی کمپوست و...

www.gildakoud.com