خطرات دیفن باخیا

خطرات دیفن باخیا

اگر کسی یک تکه از برگ "دیفن باخیا"را بجود اگر کودک باشد، در عرض یک دقیقه میمیرد و اگر بزرگسال باشد، مدت پانزده دقیقه میمیرد!

جویدن برگ های این گیاه چون به شدت سمی است،سبب خفگی و مرگ‌کودکان میشود مردم برای زیبایی درخانه ها و دفترکار از دیفن باخیا زیاد استفاده میکنند و از سمی و کشنده بودنش خبر ندارند.

دیفن باخیارا در کشور های مدیترانه به اسم "گل اشک مادر" هم می‌شناسند چون سهل انگاری در مورد این گیاه اشک مادران زیادی را در آورده است.
به جز دیفن باخیا،خرزهره،لاله و سنبل،زبان گاوی، نرگس و داوودی هم از مرگبار ترین و کشنده ترین گل هایی است که ما زیاد با آن ها سرو کار داریم و خوردن آن حتی میتواند باعث کما و مرگ شود.

متاسفانه جدایی از خانواده ها،این گیاهان را شهرداری ها بدون اینکه آگاه باشند حتی گاهی نزدیک محل بازی کودکان میکارند.

 

خطرات دیفن باخیا

www.gildakoud.com