راهکارهای مقابله با پشه خاکی

راهکارهای مقابله با پشه خاکی

 راهکارهای مقابله با پشه خاکی

✅️ دلیل به وجود آمدن این پشه های مزاحم آبیاری زیاد است مخصوصا در فصل تابستان چون فکر می کنیم هوا گرم شده و گیاهانمان زودتر تشنه میشوند درنتیجه آب بیشتر به گیاه می دهیم و در نهایت پشه ها محیط را مناسب میبینند و حمله میکنند.

✅️ باید بین دو آبیاری اجازه بدهید خاک به اندازه ۳ الی ۵ سانت به صورت کامل خشک شود پس از بررسی خوشک بودن خاک با این عمق می توانید آبیاری را انجام دهید.

✅️ پشه ها از بوی سرکه بیزارند پس می‌توانید یک استکان سرکه را روی سطح خاک قرار دهید این کار باعث می شود پشه ها از بین بروند.

✅️ یک دستمال کاغذی را آغشته به اسپری حشره کش کنید و آن را روی سطح خاک گیاهتان قرار دهید.

✅️ می توانید از چسب های زرد رنگ استفاده کنید بچه ها در حین حرکت به آنها چسبیده و از بین میروند.

✅️ می‌توانید حدود یک سانت شن روی بستر گلدان بریزید از آنجایی که شن به سرعت خشک می شود حشره ها فکر میکنند که خاک خشک شده و در نتیجه تخم گذاری انجام نمی دهند.

✅️ در آخر باید بدانید که اگر این روش ها جوابگو نبود باید از یک خاک سالم جایگزین استفاده کنید یا اگر روش های خانگی پاسخگو نبود می توانید از سم دیازینون استفاده کنید.

 

 

راهکارهای مقابله با پشه خاکی

راهکارهای مقابله با پشه خاکی

راهکارهای مقابله با پشه خاکی

راهکارهای مقابله با پشه خاکی

راهکارهای مقابله با پشه خاکی

راهکارهای مقابله با پشه خاکی

راهکارهای مقابله با پشه خاکی

راهکارهای مقابله با پشه خاکی

www.gildakoud.com