گوجه سیاه (Black Indigo Rose)

گوجه سیاه (Black Indigo Rose)

گوجه سیاه (Black Indigo Rose)

یکی از نمونه های بسیار جالب شاخه های گوجه فرنگی است که رنگی مشکی دارد و به نام ایندیگو رز به فروش میرسد.

گوجه سیاه، در طول روند رشد سبز میباشد با تابیدن نور خورشید، به جای رنگ قرمز، به رنگ سیاه در می آید.

از داخل به رنگ قرمز متمایل به بنفش است. طعم آن ها مانند گوجه فرنگی های معمولی نیستند و عطر و طعم بیشتری دارند.

گوجه فرنگی سیاه حاوی آنتوسیانین و آنتی اکسیدانهایی است که می تواند کمکی برای مقابله با بیماری سرطان باشد همچنین این میوه برای مبارزه با دیابت و چاقی بسیار مفید است.

روش نگهداری :

گوجه سیاه همانند گوجه های معمولی بوده و آفتاب کامل باعث رنگ گیری این گوجه می شود.

آبیاری گوجه باید روزانه اما به مقدار کم انجام شود.

در دما 20 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

خاک سبزی و صیفی کاری گیلدا برای رشد و پرورش گوجه سیاه مناسب میباشد.

 

گوجه سیاه (Black Indigo Rose)

گوجه سیاه (Black Indigo Rose)

گوجه سیاه (Black Indigo Rose)

گوجه سیاه (Black Indigo Rose)

www.gildakoud.com