بونسای انار یا انار زینتی (Punica nana)

بونسای انار یا انار زینتی

بونسای انار یا انار زینتی (Punica nana)

نام رایج:انار زینتی
نام علمی : Punica nana ‌
شرایط نگهداری:

درمکانی پرنور قرار داده شود روزانه حداقل ۲تا۳ساعت تابش مستقیم آفتاب را نیاز دارد
‌اقلیم این گیاه معتدل گرمسیری و نیمه گرمسیری است انار زینتی نیاز سرمایی کمی دارد چنانچه در گلدان ودر فضای باز نگهداری می شود بهتر است قبل از اینکه دما به پایین تر از۱۰درجه نزول کند به داخل منزل یا گلخانه انتقال داده بشود.

خاک انار زینتی مثل خاک بونسای است و این گیاه نیاز به زهکشی مناسب دارد .

بونسای انار یا انار زینتی درختچه ای است بسیار کوتاه که در بعضی از واریته ۲۵سانتیمتر ارتفاع دارند ودر برخی حدود ۶۰-۹۰سانتیمتر ارتفاع نهایی درختچه است .

انار زینتی خزان پذیر است ودر مناطق گرمسیری و یا در درون آپارتمان نگه داری می شود .

شاخه ها نازک وشکننده ودارای تعدادی خار به اندازه های مختلف است در انار زینتی برگ ها ریزاندازه و بین۴-۳سانتیمتر می باشند.

گلهای انار های زینتی به رنگ ها قرمز،نارنجی است اوایل بهار موسم گلدهی آغاز وتا اواخر پاییز که هوا رو به سردی می رود ادامه دارد چنانچه در آپارتمان از آن نگه داری شود در اسفند ماه گلدهی آغاز می شود.

میوه آن شبیه انار است اما کوچکتر و پر دانه و قطر آنها بین ۳-۵سانتیمتر است میوه خوراکی میباشد و ترش مزه است که مورد بهره برداری قرار نمی گیرد درچین به خاطر گلهایش که خواص دارویی دارند کشت و برداشت می شود.


بونسای انار یا انار زینتی

بونسای انار یا انار زینتی (Punica nana)

www.gildakoud.com