نگهداری تراریوم(Terrarium Care)

نگهداری تراریوم(Terrarium Care)

نگهداری تراریوم(Terrarium Care)

نور زیاد ،نور مستقیمی که به شیشه تراریوم می تابد می تواند همانند یک ذره بین عمل کند و برگ ها و ساقه ها را بسوزاند. همچنین درجه حرارت می تواند درون شیشه بالا برود ، و به اندازه سونا بخار داشته باشد. اکثر گیاهان نمی توانند از این نوع گرما استفاده کنند. نور کم نیز می تواتد باعث مرگ گیاهان شود. می توانید از چراغ های رشدی یا چراغ های فلورسنت استفاده کنید ، یا تراریوم را در نزدیکی پنجره قرار دهید که نور غیرمستقیم دریافت می کند.

اگر آبیاری یش از حد انجام داده اید ، سعی کنید آب اضافی را با یک حوله کاغذی جذب کنید و درب بالای تراریوم خود را تا زمانی که خشک شود نزارید.

گیاهانی را انتخاب کنید که رطوبت دوست هستند. همچنین ، حتماً گیاهان را برای میزان نوری که در معرض آن قرار می گیرند ، انتخاب کنید. گیاهان مقاوم به نور کم به طور کلی کارایی بهتری دارند.

زهکشی و نوع خاک نیز در تراریوم مهم است خاک تراریوم به صورت لایه ای میباشد ترتیب لایه ها یک بحث تخصصی است که با مطالعه و در نظر گرفتن اینکه چه گیاهانی در تراریوم قرار است استفاده شود مشخص میگردد اما به طور کلی به علت وجود نداشتن خروجی آب در ظرف شیشه ای این خاک باید رطوبت را در هنگام آب یاری با آب پاش در خود جذب نماید و تمامی عناصر موردنیاز را در اختیار گیاه قرار دهد.

 

نگهداری تراریوم(Terrarium Care)

نگهداری تراریوم(Terrarium Care)

www.gildakoud.com