شاه بلوط(Pachira)

شاه بلوط(Pachira)

شاه بلوط

شاه بلوط گویان درخت تالاب های گرمسیری از جنس Pachira ، بومی امریکای مرکزی و جنوبی است و در مرداب ها رشد می کند.

در سال ۱۹۸۶ ، یک راننده کامیون در تایوان برای اولین بار پنج درخت کوچک از این گیاه را در گلدان کاشت و پس از مدتی مشاهده کرد تنه این درختان خود را به هم بافته و بالا رفته اند و گلدان بسیار زیبایی پدید آمده است.

گیاهی است با دوام و خود را به خوبی با شرایط متفاوت وفق میدهد.‌


این گیاه زینتی در ژاپن بسیار محبوب بوده و نماد بخت و شانس مالی میباشد و معمولا در محل های کسب و کار دیده میشود.

روش نگهداری :

نگهداری درخت در نور متوسط خورشید یا کمی سایه برای رشد مطلوب ، کمی از هر دو توصیه می شود. حتی میتوانید برای نگهداری از این گیاه از نور های فلورسنت نیز استفاده کنید.

بسته به رطوبت محیط هفته ای یک الی دو بار آبیاری نمایید.

بهترین دما برای رشد حداکثری گیاه ۱۶ تا ۲۴ درجه سانتی گراد میباشد.

از خاک و کود آماده کاشت میتوانید برای کاشت و پرورش گیاه استفاده نمایید.

با استفاده از کود ورمی کمپوست میتوانید نیاز سالانه ی گیاه به کوددهی را تامین کنید.

 

شاه بلوط(Pachira)

شاه بلوط(Pachira)

شاه بلوط(Pachira)

شاه بلوط(Pachira)

شاه بلوط(Pachira)

شاه بلوط(Pachira)

www.gildakoud.com