پرینت

تأثیر کود ورمی کمپوست و خاک و کود آماده کاشت گیلدا در رشد گیاه

ارسال شده در قسمت : مطالب و مقالات کوتاه آموزشی

بهبود وضعیت رشد گیاه در تمام مراحل رشد مانند، جوانه زنی ، گل‌دهی و بار دهی گیاه پس از استفاده از کود ورمی کمپوست گیلدا و خاک و کود آماده کاشت گیلدا کاملاً قابل مشاهده می‌باشد. در این بخش تصاویر نمونه از گیاهانی که از کود ارگانیک گیلدا یا کود مایع ورمی کمپوست (ورمی تی) استفاده نموده‌اند برای مشاهده شما عزیزان علاقه‌مند به محیط زیست و طبیعت را ارائه می‌نماییم.


احیاء گیاه بنجامین پس از استفاده از کود ورمی کمپوست گیلدا :


افزایش شاخه‌های کاج مطبق بعد از استفاده از کود ورمی کمپوست گیلدا از ۳ به ۵ شاخه :


تأثیر بار دهی در درخت زیتون – (منطقه ورامین) :


گل‌دهی گل رز پس از استفاده از کود ورمی کمپوست گیلدا :


تداوم گل‌دهی گل رز در ماه دی :


احیاء درختچه بونسای ناروند پس از استفاده از کود ورمی کمپوست گیلدا:


برگ دهی و رشد گیاه سیکاس پس از استفاده از کود مایع ورمی کمپوست (ورمی تی):


احیاء گیاه کیم کوآت پس از کاشت مجدد در خاک و کود آماده کاشت گیلدا :


گل‌دهی گیاه دیفن باخیا پس از استفاده از کود ورمی کمپوست گیلدا :