پرسش ها و پاسخ های متداول

ارسال شده در قسمت : پرسش و پاسخ

• سوالات متداول در مورد ورمی کمپوست استاندارد گیلدا
سوال: تفاوت ورمی کمپوست و کمپوست چیست؟
پاسخ: ورمی کمپوست به وسیله تجزیه با کرم خاکی و کمپوست به وسیله تجزیه باکتریایی تولید می گردند به دلیل ترکیب شدن آنزیم های گوارشی کرم خاکی با کود ورمی کمپوست این کود از کمپوست قویتر می باشد.
سوال: آیا استفاده زیاد از ورمی کمپوست گیلدا گیاهان را می سوزاند؟
پاسخ: خیر ورمی کمپوست گیلدا دارای pH و Ec متعادل می باشد و بیش کود دهی آن باعث سوختن گیاهان نمی شود
سوال: در چه فصلی باید از ورمی کمپوست استفاده کرد؟
پاسخ: در تمام فصول سال می توانید از ورمی کمپوست گیلدا استفاده نمایید.
سوال: مدت زمانی که ورمی کمپوست اثر می کند چقدر است؟
پاسخ: ورمی کمپوست به مدت یک سال مواد معدنی خود را به مرور آزاد می نماید و در این مدت نیاز به کود دهی گیاهان تامین می شود.
سوال: میتوان کل گلدان را از ورمی پر کرد؟
پاسخ: بله میتوان ولی استفاده بیشتر نتیجه بیشتری به همراه ندارد و تنها افرادی که به خاک حساسیت دارند کل گلدان را از ورمی پر می نمایند.
سوال: تفاوت ورمی کمپوست و کودهای شیمیایی چیست؟
پاسخ: ورمی کمپوست گیلدا تمام مواد مورد نیاز گیاه شما را تامین مینماید و تا یک سال نیازی به کود های شیمیایی ندارد. کود های شیمیایی علاوه بر ازبین بردن میکرو ارگانیسم های خاک دلیل اصلی سرطان در ایران می باشند.
• سوالات متداول در مورد خاک و کود آماده کاشت ارگانیک گیلدا
سوال: زمانی که از خاک و کود های گیلدا استفاده می شود نیاز به کود دهی مجدد وجود دارد؟
پاسخ: تمامی خاک و کودهای آماده گیلدا با ورمی کمپوست غنی شده اند و نیازی به کودهی (چه شیمیایی و چه طبیعی) تا یک سال وجود ندارد.
سوال: از خاک و کود آماده کاشت برای چه گیاهانی می توان استفاده کرد؟
پاسخ: خاک و کود آماده کاشت گیلدا محصولی ارگانیک بوده و برای گیاهان معمولی آپارتمانی مورد استفاده قرار می گیرد دیگر خاک های تخصصی جهت گیاهانی همچون ارکیده، کاکتوس، بنفشه آفریقای و.. به صورت جداگانه توسط متخصصان شرکت ترکیب شده اند و در اختیار علاقه مندان قرار داده شده اند.
سوال: آیا می توان خاک و کود را با خاک ها و یا کود های دیگر ترکیب کرد؟
پاسخ: خیر، لطفا از ترکیب خاک و کود گیلدا با دیگر خاک ها خودداری نمایید، میزان کود ترکیب شده جهت همان حجم ترکیب شده مناسب می باشد و در صورت ترکیب درصد کود ترکیب شده کاهش می یابد و اثر بخشی خاک کاهش می یابد.
سوال: چه میزان از خاک گلدان باید از خاک گیلدا باشد؟
پاسخ: تمام گلدان باید از خاک گیلدا باشد، لطفا در زمان تعویض خاک گلدان تنها خاک اطراف ریشه (جهت آسیب ندیدن ریشه) را به گلدان جدید انتقال دهید و مابقی گلدان از خاک ارگانیک گیلدا باشد.