پرینت

خرزهره - Oleander

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

.نام علمی :.Nerium Oleander
خانواده : 
خرزهره - Apocynaceae
بومی منطقه :
مناطق حوضه مدیترانه و شمال آفریقا (مراکش)، جنوب شرق آسیا و مناطق جنوبی چین
نام های دیگر:.
خرزهره، جاروجور، گیش، کیش، ژاله، شبرنگ
 ,OLIWA [Hawaii], Rosa Laurel [Mexico],Calypso