پرینت

فیلودندرون اکوادورنس - Philodendron Tenue

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی :Philodendron Ecuadorense
خانواده
:  Araceae - گلشیپوریان
بومی منطقه : آ
مریکای جنوبی و گرمسیری و غرب هند و جنگل های استوایی و مرطوب
نام های دیگر:
Weatheart Vine , Parlor Ivy , Heartleaf Philodendron , گل شیپوری پیچی, گوش گرگی,ونافار


 

خصوصیات

در جدیدترین بررسی طبقه بندی در فهرست جهانی نام گیاهان این گیاه با نام علمی Philodendron tenue ثبت شد و نام علمی Philodendron Ecuadorense در این طبقه بندی نمی باشد
 در آمریکا به شکل یک گیاه بالا رونده به خصوص از درخت مو به وفور یافت میشود
گل آذین آن به رنگ سبز کم رنگ که گاهی اوقات به رنگ قرمز آغشته است. آنها ضخیم و چرمی و میوه آن متمایل به رنگ ارغوانی است. این گل در طول فصل خشک و بخش اولیه فصل بارانی که در محدوده آن به طور معمول بهمن تا تیر است نمایان است و به طور کلی در اکثر گونه ها گل آذین آن در فروردین و اردیبهشت ظاهر میشوند.
Philodendron tenue   گل شیپوری پیچی امریکا قادر به تولید چهار گل آذین در بر روی ساقه اصلی است که هر کدام بین ۲ تا ۱۱ سانتی متر بلندی دارند.
 

روش نگهداری

مخلوطی از خاک باغچه، خاک برگ و ماسه برای رشد فیلودندرون مناسب است
به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست گیلدا را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.
در صورت جابجایی گلدان معادل ۲۰% الی ۴۰% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست گیلدا و الباقی را با خاک معمولی مخلوط نمائید.
فیلوندرون به نور متوسط، گرمای زیاد، آبیاری متوسط، رطوبت ۵۰ تا ۹۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد.
درزمستان هفته ای یکبار و در تابستان هفته ای دوبار آبیاری نمایید. درزمستان اجازه دهید در فاصله بین دو آبیاری سطح خاک گلدان خشک شود.
فیلودندرون ها سمی هستند و اگر خورده شوند، ممکن است باعث سوزش حلق شود و شیره آن میتواند موجب حساسیت در پوست شود