پرینت

سلاژینلا اپودا - Meadow Spikemoss

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Selaginella Apoda
خانواده :  Selaginellaceae  - سلاژینلاسه
بومی منطقه : شرق ایالات متحده و بخش هایی از شمال مکزیک
نام های دیگر: Spikemoss

 

خصوصیات

این گیاه از جنس Selaginella میباشد که مشتمل بر ۷۰۰ گونه از سرخس ها است. در خانواده سلاژینلاسه و بومی شرق ایالات متحده و بخش هایی از شمال مکزیک است.
Selaginella Apoda به عنوان گیاه زینتی برای باغهای کوهستانی ، باغچه های زمستانی یا گلدان استفاده میشود
سلاژینلا اپودا از گیاهان راست و بالا رونده است که گاهی اوقات از نظر شکل ظاهری شبیه خزه ها است
 برگهای آن به طور مارپیچی به دور ساقه ها میپیچند و رنگ آنها سبز روشن است .
سلاژینلا اپودا نیز همانند دیگر سرخسها گل ندارد
این گیاه همچنین در اروپا ، آفریقای مرکزی ، نواحی گرمسیر امریکا و جنوب آمریکا و استرالیا رشد میکند.

 

روش نگهداری

مخلوطی از سه قسمت خاک نرم و از نظر ارگانیک قوی به همراه پیت ( تورب ) و یک قسمت ماسه خاک مطلوب سلاژینلا اپودا است.
این گیاه نیازمند روشنایی کامل ولی دور از اشعه مستقیم آفتاب میباشد
این گیاه نیازمند روشنایی کامل ولی دور از اشعه مستقیم آفتاب میباشد
در صورت جابجایی گلدان معادل ۲۰% الی ۴۰% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست گیلدا و الباقی را با خاک معمولی مخلوط نمائید.
 

روش ازدیاد

زدیاد گیاه توسط تقسیم صورت میگیرد