گالری تصاویر همراهان گیلدا

ارسال شده در قسمت : گالری تصاویر همراهان گیلدا

قابل توجه همراهان و مصرف کنندگان محترم محصولات ارگانيک گيلدا
در صورت ارسال عکس گل و گياهاني که با استفاده از کود استاندار و ارگانيک ورمي کمپوست و همچنين خاک و کود گيلدا پرورش يافته اند با نام شما در کانال و سایت گيلدا منتشر مي گردد
gilda_gallery@

 

تست نشا برنج در منطقه گرگان در تولید نشا محصول برنج در قسمت سمت راست تصویر از روش جاری منطقه استفاده شده و همینطور که مشاهده می نمایید ساقه های برنج زردتر با تراکم کمتر و بصورت خمیده می باشند اما در تولید نشا برنج قسمت سمت چپ تصویر از کود ورمی کمپوست گیلدا استفاده شده و محصول برنج با ساقه هایی سبزتر ، شادابتر و با تراکم بیشتری حاصل شده است

کشاورز حاج علی هزار جریبی نام کارشناس علی طور سواد کوهی

 

 

تاثیر بی نظیر خاک و کود گیلدا بر گلدان ناز ژاپنی ارسالی خانم اعتمادی از تهران

 

شادابی و رشد گل ها و گیاهان پس از استفاده از خاک و کود گیلدا ارسالی خانم مانا زمانی از تهران

 

گل دهی کاکتوس با استفاده از خاک کاکتوس گیلدا ارسالی آقای قاسم شه‌نا از ورامین

 

ریشه قلمه رز هلندی در الیاف گیاهی گیلدا بدون هیچ نوع قارچی در بستر ارسالی خانم یاری از اراک

 

کاشت بذر بنفشه آفريقايی در خاک بنفشه آفريقايی گيلدا ارسالی خانم شجاعی از تهران

 

بالکن سبز و پرگل من با استفاده از خاک گيلدا ارسالی خانم سياهپوش از بروجرد

 

باغچه بسيار زيبا با استفاده از کود ورمی کمپوست گيلدا ارسالی خانم کاظمی نژاد از تهران

 

شادابی بنفشه های آفريقايی با استفاده از خاک بنفشه آفریقایی گيلدا ارسالی خانم نورانی از تهران

 

گل خونه کوچک من با استفاده از خاک گيلدا ارسالی خانم رحيمی از تهران

 

تکثير بنفشه آفريقايی با استفاده از خاک بنفشه آفريقايی گيلدا ارسالی خانم اعتمادی از تهران

 

شادابی و نشاط گياهان آپارتمانی با استفاده از خاک و کود آماده کاشت گيلدا ارسالی خانم شجاعی از تهران

 

شادابی و گلهای زيبای خانه ما با استفاده از خاک و کودهاي گيلدا ارسالی خانم فنونی تهران

 

زيبايی و شادابی گلهای باغچه ما با استفاده از کود ورمی کمپوست گيلدا ارسالی خانم اعتمادی از تهران

 

شادابی بنفشه آفريقايی ها با استفاده از خاک بفشه آفريقايی گيلدا ارسالی خانم شجاعی از تهران

 

باغچه پر گل شمعدانی و کاشت سبزیجات با استفاده از خاک و کود گیلدا ارسالی آقای عباسی از تهران