پرینت

یوکا - Spineless Yucca

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Yucca Guatemalensis
خانواده :  خنجریان - Agavaceae
بومی منطقه : مکزیک، بلیز، کاستاریکا، گواتمالا و هندوراس
نام های دیگر: soft-tip yucca,blue-stem yucca, giant yucca,itabo

 

خصوصیات

 برگ های آن مانند بند، بدون ستون فقرات و تا ۱/۲ متر طول دارد. گل آن نیز سفید رنگ بوده و در تابستان تولید شده و به دنبال آن میوه های قهوه ای رنگ گوشتی و تخم مرغی شکل ظاهر میشود که تا ۲/۵ سانتی متر طول دارد.
درخت یوکای امریکایی، بلندترین گونه از جنس یوکادر خانواده خنجریان است. نام های متداول برای این گونه عبارتند از درخت یوکای بدون ستون فقرات، یوکای امریکایی نرم نوک ، یوکای آبی، یوکای امریکایی غول و itabo. این گیاه بومی مکزیک، بلیز، کاستاریکا، گواتمالا و هندوراس است و گیاه ملی کشور السالوادور میباشد.
 این گونه می تواند در انواع خاک ها رشد کرده و در برابر خشکسالی مقاوم است به همین جهت به عنوان گیاه زینتی آپارتمانی مورد استقبال قرار گرفته است.
 هر چند این گیاه می تواند تا ۹ متر در ارتفاع رشد کند و در عرض تا ۴/۵ متر گسترده شود، اما معمولا کمتر از ۶ متر ارتفاع میگیرد.
 

روش نگهداری

این گیاهان در صورت آبیاری بیش از اندازه در معرض پوسیدگی ریشه قرار میگیرند و نباید زیاد آبیاری شوند.
 جهت تمیز نمودن برگها از پارچه یا اسفنج مرطوب استفاده کنید و از مواد براق کننده استفاده نکنید.
به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست گیلدا را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.
در صورت جابجایی گلدان معادل ۲۰% الی ۴۰% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست گیلدا و الباقی را با خاک معمولی مخلوط نمائید.
 تکثیر یوکا با جدا کردن پاگیاه در بهار، کاشت بذر در بهار در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد و کاشت قلمه در شن و ریشه دار نمودن آنها امکان پذیر است.