پرینت

کوفه آ اربیکا - Coffea Arabica

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی :Coffea Arabica
خانواده :
روناس - Rubiaceae
بومی منطقه :
کوه یمن در شبه جزیره عربستان
نام های دیگر:
coffee shrub of Arabia,mountain coffee,arabica coffee

 

خصوصیات

قهوه درختی است که ارتفاع آن تا هشت متر میرسد دارای ساقه ای استوانه ای شکل و برگهای نوک تیز ، متقابل ، بیضوی و همیشه سبز می باشد . گلهای قهوه برنگ سفید و بطور گروهی در کنار برگها ظاهر می شود . میوه آن که به نام قهوه معروف است بشکل تخم مرغی و برنگ سبز بوده که تدریجا زرد و سپس قرمز می شود . بهترین نوع قهوه ، قهوه عربی است که بحالت خودرو در حبشه ،‌سودان و مناطق استوائی آفریقا وجود دارد ولی اکنون کشت آندر برزیل ، ونزوئلا ، جزائر آنتیل و دیگر مناطق آمریکای جنوبی مرسوم است .
بوته زیبا با برگ های موجدار‌براق با گل های سفید خوشبو، با میوه قرمز‌رنگ زینت‌بخش آپارتمان‌ها است .سطح گلدان کوفه‌آ بایستی همیشه مرطوب باشد ودر بهار سرشاخه ها را باید هرس نمود.
کوفه‌آ درکمتر از ده درجه در زمستان خشک می شود.
 

روش نگهداری

محل پر نور آپارتمان، ولی دور از اشعه مستقیم خورشیدبهترین محل برای نگهداری از کوفه‌آ می باشد.
سطح برگ های کوفه‌آ بطور مرتب غبارپاشی شود.
به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست گیلدا را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.
در صورت جابجایی گلدان معادل ۲۰% الی ۴۰% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست گیلدا و الباقی را با خاک معمولی مخلوط نمائید.
هر دو سال یک مرتبه گلدان کوفه‌آ تعویض شود.
اگر در طول مدت زندگی آزاله، حلقه های سفید رنگی روی برگها مشاهده کردید، با یک سم حشره کش نفوذی هفته ای یکبار سمپاشی کنید تا علایم برطرف گردد. مواظب گلها باشید که سم روی آنها نریزد.
 

روش ازدیاد

قلمه های آن را با استفاده از بیوروت درتابستان در ماسه گرم نشا می کنند. دانه های رسیده آن نیز در بهار کشت شده ، سال بعد به گلدان استکانی منتقل می کنند.