پرینت

سانسیویریا ارنبرگی - Blue Sansevieria

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Sansevieria Ehrenbergii
خانواده : 
روساسه - Ruscaceae
بومی منطقه :
مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری در شمال شرقی آفریقا از جنوب لیبی تا تانزانیا و عمان و عربستان سعودی
نام های دیگر:
Blue Sansevieria , Sword Sansevieria , Oldupai , East African Wild Sisal

 

خصوصیات

این گیاه در شمال شرقی آفریقا از جنوب لیبی به تانزانیا ، عمان و نیز در عربستان سعودی رشد می کند.
برگ های بالغ به رنگ سبز تیره و معمولا در محدوده بین ۰/۵ تا ۱/۵ متر در طول و ۲/۴۵ تا ۸/۰ سانتی متر عرض و خوشه های تنگ و در مجاور هم رشد می کند.
در سال ۱۹۱۱ ویلهلم کاتوینکل آلمانی در حال جستجو برای پروانه ها تصادفا در تنگه Maasai لین گیاه را یافت
از این گیاه به منظور ضد عفونی ، پانسمان طبیعی ، طناب ، سبد ، سقف و لباس استفاده میشده است.
 

روش نگهداری

به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست گیلدا را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.
در صورت جابجایی گلدان معادل ۲۰% الی ۴۰% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست گیلدا و الباقی را با خاک معمولی مخلوط نمائید.