پرینت

گندمی موسلی - Musli

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Chlorophytum Tuberosum
خانواده :  
خنجریان - Agavaceae
بومی منطقه :
بخش هایی از آفریقا و هند
نام های دیگر:
کلروفیتوم , برگ گندمی

 

خصوصیات

این گیاه بسیار غنی از پروتئین است.
این گیاه دارای شاخ و برگ زیاد و دارای ساقه های ریشه مانند زیرزمینی است. برگ های آن نیزه ای شکل و گل آن ستاره مانند به رنگ سفید است که ۲ سانتی متر طول دارد.
tuberosum Chlorophytum یک گونه از گیاه گلدار در زیر خانواده agave است و یکی از چند گونه شناخته شده می باشد. musli نام رایج آن است. این گیاه همچنین در بخش هایی از آفریقا و هند می روید.در آیورودا از قدیم از آن استفاده های مختلف می کردند.
سم علمی گیاه گندمی موسلی Chlorophytum Tuberosum، از خانواده Liliaceae میباشد. این جنس دارای ۲۱۵ گونه مختلف از گیاهان همیشه سبز گلخانه ای می باشد که همگی بومی هند هستند.
 

روش نگهداری

این گیاه به نور کم تا متوسط، گرمای معمولی ، خاک همیشه خیس، رطوبت هوای ۰تا ۷۰ درصد و خاک قلیابی احتیاج دارد.
مخلوطی از خاک باغچه و ماسه، خاک مناسب رشد این گیاه می باشد.
به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست گیلدا را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.
در صورت جابجایی گلدان معادل ۲۰% الی ۴۰% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست گیلدا و الباقی را با خاک معمولی مخلوط نمائید.