پرینت

آکالیفا هیسپیدا - Fox Tail

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Acalypha Hispida
خانواده : 
افوربیاسه - فرفیون ها - Euphorbiaceae
بومی منطقه :
هاوایی و اقیانوسیه
نام های دیگر:
آکالیفای ساندری، ستاره دریایی فیلیپینی، دم گربه زرشکی، گیاه خون آشام، دم میمون
 
Chenille plant ,Philippines Medusa, Monkey tail ,Red hot cat's tail