پرینت

آزالیا هندی - Indian Azaleas

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Rhododendron Simsii
خانواده :
Ericaceae  - ایریکاسه
بومی منطقه :
شمال شرق آمریکا
نام های دیگر:
گل صد تومانی,خرزهره هندی، آزالیای خانگی، آزالیای هندی، آزالیای چینی
Indoor Azalea, Indian/Indica Azalea, Chinese Azalea/Indica, Sim’s Azalea