پرینت

تلخ بیان - Coral Bean

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Sophora Secundiflora
خانواده :  بقولات - Fabaceae
بومی منطقه : جنوب شرقی اروپا، جنوب آسیا، استرالیا، جزایر اقیانوس آرام غربی و آمریکای جنوبی
نام های دیگر:  کوه لورل تگزاس، کاکتوس لوبیا ساقه گردCalia secundiflora, Mescal Bean, Texas Mountain Laurel

پرینت

کرچک - Castor Bean

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Zantedeschia Aethiopica
خانواده : گلشیپوریان - Araceae
بومی منطقه : جنوب آفریقا در لسوتو ، آفریقای جنوبی و سوازیلند
نام های دیگر: Lily of the Nile, Calla lily, Easter lily, Arum lily, Varkoor,pig's ear