پرینت

فیلودندرون اکوادورنس - Philodendron Tenue

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی :Philodendron Ecuadorense
خانواده
:  Araceae - گلشیپوریان
بومی منطقه : آ
مریکای جنوبی و گرمسیری و غرب هند و جنگل های استوایی و مرطوب
نام های دیگر:
Weatheart Vine , Parlor Ivy , Heartleaf Philodendron , گل شیپوری پیچی, گوش گرگی,ونافار

پرینت

آگلونما ماریا - Maria Chinese Evergreen

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Aglaonema Maria
خانواده : 
گلشیپوریان - Araceae
بومی منطقه :
جنگلهای انبوه گرمسیری و مرداب های جنوب شرقی آسیا از شرق به بنگلادش فیلیپین و از شمال به جنوب چین است
نام های دیگر:
ملکه نقره ایSilver Queen , Aglaonema commutatum