پرینت

آنتوریوم - Flamingo Flower

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

Warp Theme Framework

نام علمی : Anthurium Scherzerianum
خانواده : 
گلشیپوریان - Araceae
بومی منطقه :
مناطق مرطوب گرمسیری جنگلی کوهستانی مرکز و جنوب امریکا، کاستاریکا
نام های دیگر:
گل فلامینگو، گیاه گیس باف، گل پسر
 Pigtail Plant , Boy Flower 

پرینت

آکالیفا مارژیناتا - Chenille plant

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Acalypha Marginata
خانواده : 
افوربیاسه - Euphorbiaceae
بومی منطقه : 
مناطق استوایی و نیمه استوایی، بجز هاوایی و جزایر اقیانوس آرام
نام های دیگر:
برگ مسی، درخت سیمابگون، خون آشام، دم روباه
 Copperleaf , Three_seeded  mercuries, Fox tail, Chenille plant