پرینت

پپرومیا قاشقی - Desert Privet

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Peperomia Magnoliaefolia
خانواده : 
فلفلی ها - Piperaceae
بومی منطقه :
آمریکای جنوبی (برزیل) و آفریقای جنوبی و آفریقای مرکزی و به طور کلی مناطق گرمسیری
نام های دیگر:
قاشقی , Peperomia, Green_ripple Plant,Baby Rubber Plant, Pepper Face, American Rubber Plant, Desert Privet