پرینت

آرالیای دروغی - False Aralia

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Schefflera elegantissima
(پیشتر: Dizygotheca elegantissima)
خانواده : 
  پیچک - Araliaceae
بومی منطقه :
کالدونیای جدید
نام های دیگر:
دیزیگتکا، آرالیای زیبا، گیاه نازک، آرالیای عنکبوتی، برگ نخی
Finer plant, Spider Aralia, Threadleaf

پرینت

اریکا پالم - Areca Palm

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Chrysalidocarpus Lutescens
خانواده : 
اریکاسه - نخل - Arecaceae
بومی منطقه : 
ماداگاسکار
نام های دیگر:
نخل زرد، نی طلایی، نخل اریکا، نخل میوه طلایی، نخل پروانه زرد، نخل بال طلایی
  ,Yellow palm,Golden Cane Palm,Areca Palm,Golden Fruited Palm,Yellow Butterfly Palm,Golden Feather Palm