پرینت

ارکیده سیمبیدیوم - Cymbidium Orchid

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Cymbidium Orchid
خانواده : 
  ارکید ، ثعلب - Orchidaceae
بومی منطقه :
مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا (مانند شمال هند ، چین ، ژاپن ، مالزی ، فیلیپین ، و جزیره بورنئو) و شمال استرالیا
نام های دیگر: 
ارکیده قایقی، پادشاه ارکیده ها
boat orchids, King of Orchids

پرینت

سرخس برگ شمشیری - Sword Fern

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Nephrolepis Exaltata
خانواده : 
لوماریوپسیداسه - Lomariopsidaceae
بومی منطقه :
جنگل های مرطوب و مرداب ها ، به ویژه در شمال جنوب امریکا ، مکزیک ، امریکا مرکزی ، فلوریدا ، غرب هند ، پلینزی و آفریقا
نام های دیگر:
فوژر , سرخس,سرخس‌ بوستونی ,گلوش, دیشار, فرن ,
Wild Boston fern, Tuber ladder fern , Fishbone fern,Nephrolepis exaltata bostoniensis,Boston Fern,Fishbone Fern, Sword Fern